Koszyk jest pusty

Regulamin zawiera informacje dotyczące zasad korzystania z naszego serwisu.

Postanowienia ogólne

 

Firma Handlowo - Usługowa "SOCHA" - Jan Grzegorz Socha z siedzibą ul. Ks.Z. Tynieckiego, nr 8
87-152 Wybcz, numer NIP: 9561510513, REGON: 871551688  prowadzi sprzedaż produktów w postaci specjalistycznego sprzętu oraz pasz do prowadzenia hodowli zwierząt. 

Kody PKD: 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt.

Numer Konta: 26 9511 0000 2003 0021 4582 0001

 • Zamawiać produkty mogą przedsiębiorcy i osoby fizyczne (zwani dalej również kupującymi).
 • W celu dokonania zamówienia niezbędne jest założenie konta, które stanowi zabezpieczony hasłem panel administracyjny przypisany do konkretnego przedsiębiorcy.
 • Korzystanie ze strony internetowej www.fhu-socha.pl jest możliwe dla wszystkich urządzeń teleinformatycznych, zarówno stacjonarnych jak również mobilnych.
 • Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników strony internetowej www.fhu-socha.pl, w tym kupujących, treści bezprawnych.
 • Użytkownicy, w tym kupujący mogą kontaktować się z FHU SOCHA bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie

Adres siedziby:

ul. Ks.Z. Tynieckiego, nr 8
87-152 Wybcz
Polska
NIP: 9561510513
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefonu: 56 678 86 66

Zakładanie konta na stronie internetowej www.fhu-socha.pl

 • Założenie konta na stronie internetowej www.fhu-socha.pl możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszymi postanowieniami oraz ich zaakceptowaniu.
 • Przedsiębiorca lub osoba fizyczna chcąca założyć konto na stronie internetowej www.fhu-socha.pl powinna wypełnić formularz rejestracyjny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie potwierdzić zgodność swoich danych ze stanem faktycznym.
 • Prowadzenie konta jest bezpłatne
 • Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych


W celu utworzenia konta na stronie internetowej www.fhu-socha.pl konieczne podanie jest przez Przedsiębiorcę następujących danych:

adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska użytkownika tego adresu; adresu do doręczeń, na który będą wysyłane zakupione produkty, jeżeli jest inny niż adres płatnika; numeru telefonu w celu ewentualnych niejasności wykorzystywanego wyłącznie w sytuacjach alarmowych.

 • Potwierdzenie utworzenia konta na stronie internetowej www.fhu-socha.pl następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, która zawiera również indywidualnie, bezpieczne hasło dostępu do utworzonego konta.
 • Po zalogowaniu użytkownik ma możliwość zmiany wygenerowanego hasła do jego konta poprzez wskazanie nowego.
 • Użytkownik we własnym interesie zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.

W celu dokonania zmiany danych podanych podczas rejestracji lub ustalonej z użytkownikiem formy płatności za produkty niezbędny jest kontakt z FHU SOCHA w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


Użytkownik korzystający z konta na stronie internetowej www.fhu-socha.pl ma w każdym czasie możliwość zrezygnowania z jego prowadzenia przez FHU SOCHA bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. W celu usunięcia konta prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.fhu-socha.pl użytkownik powinien wysłać do FHU SOCHA wiadomość z takim żądaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w postaci tradycyjnej formy pisemnej. Usunięcie konta nastąpi w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego żądania.
FHU SOCHA zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia prowadzenia dla użytkownika konta na stronie internetowej www.fhu-socha.pl z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od momentu poinformowania o tym użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej formy pisemnej.

Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania konta użytkownika mogą składać za pośrednictwem tradycyjnej formy pisemnej, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W razie zgłaszania reklamacji użytkownik proszony jest o opisanie zaistniałych nieprawidłowości.

Zwroty:

Istnieje możliwość zwrotu nieuszkodzonych towarów przez Kupującego na zasadach zgodnych z warunkami zwrotów obowiązującymi w F.H.U. SOCHA.

Zasady zwrotu i reklamacji

 

FHU SOCHA ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od momentu ich otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej formy pisemnej i w razie ich zasadności podejmie niezwłoczne działania w celu usunięcia nieprawidłowości.

 

Sposób dokonywania zamówień: 

 • W celu złożenia zamówienia kupujący po zalogowaniu na swoje konto, wybiera produkty z aktualnego katalogu znajdującego się na stronie www.fhu-socha.pl poprzez kliknięcie na ikonę „dodaj do koszyka” przy konkretnym produkcie, a następnie klikając na ikonę „Potwierdzam zamówienie” na podstronie „Twój koszyk”, na której znajduje się podsumowanie zamówienia, w tym samym suma cen produktów, adres zamawiającej firmy, adres dostawy, metoda dostawy oraz płatności. 
 • Poprzez dodanie komentarza do składanego zamówienia na podstronie „Twój koszyk” – przed kliknięciem na ikonę „Potwierdzam zamówienie” – kupujący ma możliwość określenia innego adresu dostawy lub wskazania, iż zamawiane produkty odbierze osobiście w siedzibie FHU SOCHA.
 • Kupujący informowany jest przez FHU SOCHA o statusie zamówienia, który umożliwia jego wysyłkę lub odbiór.
 • Do sprzedaży realizowanej za pośrednictwem strony internetowej www.fhu-socha.pl, zastosowanie znajdują Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) FHU SOCHA, które znajdują się na stronie www.fhu-socha.pl. Ilekroć w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS) FHU SOCHA jest mowa o druku zgodnym z przedstawionym przez FHU SOCHA wzorem lub zawierającym wszystkie wskazane we wzorze informacje, rozumie się przez to również zamówienie dokonane za pośrednictwem strony internetowej www.fhu-socha.pl w sposób wskazany w § 3 ust. 1.
 • Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.fhu-socha.pl oznacza akceptację przez kupującego Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) FHU SOCHA, które znajdują się na stronie www.fhu-socha.pl